FDCC.com.vnFDCC.com.vn
Trang chủ » Tuyển dụng » Cách thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại văn phòng trụ sở chính Công ty CP Đông Dương:
143 Trần Hưng Đạo, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

STT

Loại tài liệu

Bản gốc / Photo / sao y

Số bản

Thời gian

Ghi chú

1

Đơn xin việc

Bản gốc

01

 

 

2

Sơ yếu lý lịch

Bản gốc

01

Không quá 

06 tháng

 

3

Giấy khai sinh (nếu có)

Sao y

01

 

 Có thể bổ sung sau

4

Giấy khám sức khỏe

Bản gốc

01

Không quá 

03 tháng 

Có thể bổ sung sau

5

Hộ khẩu

Sao y

01

 

Có thể bổ sung sau

6

Giấy CMND

Sao y

01

 

Có thể bổ sung sau

7

Các bằng cấp đã đạt được

Sao y

01

 

Có thể bổ sung sau

8

Hình 3 x 4

Màu

06

Không quá 

06 tháng

 

9

Quyết định cho nghỉ của nơi làm làm việc trước đây (nếu có)

Bản gốc hoặc photo, sao y

01

 

Có thể bổ sung sau

10

Giấy tờ khác (nếu có)

Tùy thực tế

01

 

 

Liên hệ

Tuyển dụng

Dự án tiêu biểu

Đối tác

                    
© 2014 Dong Duong Corporation. All rights reserved.