Thông tin tóm lược

- Khung giàn giáo PAL dùng để chống đỡ trong quá trình đổ sàn của các công trình xây dựng.
- Khung dạng tam giác sử dụng ống chịu lực chính là ống Ø76 x 3
- Kích thước:
     Chiều cao 750mm, 1000mm, 1500mm
     Chiều rộng 1200mm
- Các khung có thể lắp thành hình tam giác hoặc hình vuông và được lắp chồng lên nhau cho đến chiều cao mong muốn. Các khung được giữ chặt với nhau bằng thanh giằng nòng rời.

Các lĩnh vực khác

Liên hệ

Lĩnh vực hoạt động

Dự án tiêu biểu

Đối tác

                    
© 2014 Dong Duong Corporation. All rights reserved.