Thông tin tóm lược

Khung giàn giáo kết hợp với chéo, chân đế, u-jack, nòng rời, sàn thao tác (mâm) dùng hệ giàn giáo giáo bao che, nơi thao tác trên cao...
Các loại khung thông dụng:
Khung 900 A  : Khung 0m9 không nòng
Khung 1200A : Khung 1m2 không nòng
Khung 1530A : Khung 1m5 không nòng
Khung 1530B : Khung 1m5 có nòng
Khung 1700A : Khung 1m7 không nòng
Khung 1700B : Khung 1m7 có nòng

Các lĩnh vực khác

Liên hệ

Lĩnh vực hoạt động

Dự án tiêu biểu

Đối tác

                    
© 2014 Dong Duong Corporation. All rights reserved.