Thông tin tóm lược

Cốp pha hay còn được gọi là khuôn đúc bê tông hoặc hệ ván khuôn được dùng trong xây dựng dùng chế tạo nên kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
Cốp pha được kết nối với nhau thông qua các chốt chữ A, móc ngắn, móc dài, chốt con sâu và giằng gia cố các ống thép, thang giằng xiên ...

Các lĩnh vực khác

Liên hệ

Lĩnh vực hoạt động

Dự án tiêu biểu

Đối tác

                    
© 2014 Dong Duong Corporation. All rights reserved.